Еком Сълюшънс Груп ЕООД уважава индивидуалността и личния живот на всички свои потребители и зачита правото им на конфиденциалност и неразкриване на личните им данни. Поради това Еком Сълюшънс Груп ЕООД се ангажира със защитата на всички предоставени му от потребителите лични данни. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените според закона правила. С настоящото, "Еком Сълюшънс Груп ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, по които се формира неговата политика на поверителност.
 

Еком Сълюшънс Груп ЕООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни с ЕИК: 204244865. Контролът върху дейността по събиране, обработване и предоставяне на лични данни, се упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Еком Сълюшънс Груп ЕООД събира определена информация от публичното интернет пространство чрез електронен магазин Топаутфит, намиращ се на www.topoutfit.com ("Топаутфит") или чрез свързани с „Топаутфит“ интернет сайтове. Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свържат с Еком Сълюшънс Груп ЕООД. Този документ ("Лични данни и бисквитки") описва политиката и процедурите, които регламентират събирането и обработването на информация, идентифицираща всеки индивидуален потребител и би могла да бъде използвана за контакт с него ("Лични данни", "Лична информация").

Посочената тук политика на поверителност е валидна само за електронен магазин www.topoutfit.com и не следва да бъде прилагана за  друга страница или услуга, още повече на други администратори на лични данни.

Лична информация

Еком Сълюшънс Груп ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които биха могли да включват: създаване на личен профил, извършване на поръчка, осигуряване на достъп до определени функционалности на електронния магазин, предоставяне на клиентско обслужване, регистрация за информационен бюлетин или организирани от дружеството игри или събития, участие в онлайн проучвания, дискусионни форуми и групи, за маркетингови дейности.

Еком Сълюшънс Груп ЕООД събира следната лична информация от клиентите на електронния магазин: име, адрес, електронна поща, телефонен номер, лични интереси. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима при осъществяването на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната достоверност и точност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

Еком Сълюшънс Груп ЕООД използва личните данни на потребителите при предоставяне на възможност за регистриране на личен профил на www.topoutfit.com, при обработване на подадените заявки и запитвания, при потвърждаване на  поръчките, при предлагане на допълнителни артикули, услуги и събития -  това понякога може да включва информация и от други компании за подходящи продукти и услуги, предоставяне на опции за разплащане, предоставяне на клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може Еком Сълюшънс Груп ЕООД и допуснатите от него Продавачи (вижте Общите условия) да изпълнят поетите пред по договора задължения и ангажименти и да предоставят стоката и услугата, съобразно очакванията на потребителя.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с Еком Сълюшънс Груп ЕООД на контактите, публикувани на www.topoutfit.com.

Еком Сълюшънс Груп ЕООД може да използва предоставената информация при създаването на обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши статистически анализ, базиран на нея. Също така, необходима част от информацията бива използвана за прилагане на Общите условия за ползване на електронния магазин и договорите за покупко-продажба от разстояние и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Употреба на „бисквитки“ (cookies)  и други сходни технологии

Еком Сълюшънс Груп ЕООД използва “бисквитки”, за да селектира определена информация от всички свои потребители, включително от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от www.topoutfit.com. Бисквитките са поредица от данни, които системата на Еком Сълюшънс Груп ЕООД изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър при връщане на потребителя отново в електронния магазин.

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на www.topoutfit.com, бисквитките го идентифицират и приканват www.topoutfit.com да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител. Освен това бисквитките позволяват на www.topoutfit.com да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така Еком Сълюшънс Груп ЕООД използва информация, събирана чрез бисквитки при разработването на статистически анализи за използването на електронния магазин, като например време, прекарано от потребителите в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва www.topoutfit.com, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на "бисквитки". Ако предпочита да не получава "бисквитки", докато разглежда www.topoutfit.com или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Освен това, потребителят има възможност да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

Защита на лични данни

Еком Сълюшънс Груп ЕООД гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, Топаутфит използва SSL-криптиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни.

Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп.  Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, които са публикувани на www.topoutfit.com.

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

Еком Сълюшънс Груп ЕООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) при строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, които не са свързани с търговската дейност на Еком Сълюшънс Груп ЕООД, лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Като изключение се приемат случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати,  митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и Еком Сълюшънс Груп ЕООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Еком Сълюшънс Груп ЕООД не събира и не обработва данни, които разкриват политически, философски или религиозни убеждения, етнически или расов произход, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Както e отбелязано по-горе, Еком Сълюшънс Груп ЕООД съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.

Връзки към електронни страници на трети страни

В своя електронен магазин Еком Сълюшънс Груп ЕООД може да публикува материали на трети страни ("Представяния") с разрешение на притежателите им, когато такова се изисква, които материали съдържат връзки към и могат да се използват за директно посещение на други електронни страници ("Свързани електронни страници").

Ако потребител реши да посети някоя от тези страници на трети страни, като "кликне върху" връзката или се придвижи към страница на трета страна,  потребителят ще бъде пренасочен към страницата на съответната трета страна. Фактът, че Еком Сълюшънс Груп ЕООД предоставя връзка към дадена електронна страница, публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или предлага възможност на потребителите да взаимодействат с или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция, нито знак за принадлежност на Еком Сълюшънс Груп ЕООД към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да извършва корекции, да променя или да изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта www.topoutfit.com. Еком Сълюшънс Груп ЕООД  ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази Политика на поверителност

Еком Сълюшънс Груп ЕООД може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.